|  Jihomoravský kraj
Tento profil prozatím spravuje GameDev Area z veřejně dostupných informací.

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Adresa kanceláře

Masarykova univerzita
Botanická 68A
60200 Brno - Královo Pole
Česká republika

Základní informace

Fakulta informatiky byla na Masarykově univerzitě založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice. Její vznik navazoval na budování oboru Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě MU v předcházejících desetiletích i na významné zapojení osobností brněnské informatiky do budování tohoto oboru v měřítku národním i mezinárodním. Masarykova univerzita si byla v době zakládání fakulty dobře vědoma významu informatiky i mezioborových aplikací informatiky z hlediska potřeby poskytovat kvalitní vzdělání zaměřené na dobré pochopení této disciplíny i uplatnění informatických poznatků v praxi. Výsledky, kterých fakulta i její absolventi dosáhli, potvrzují oprávněnost tohoto záměru i schopnost fakulty i celé univerzity je naplňovat.

Z počátečních relativně skromných poměrů, se dvěma desítkami učitelů a necelými čtyřmi sty studentů, se fakulta od doby svého vzniku výrazně rozrostla. Dnes Fakulta informatiky s více než 2200 studenty nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské studijní programy poskytují základní stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Magisterské studijní programy nabízejí druhý stupeň vysokoškolského vzdělání ve třech základních oborech a řadě specializací, od teoretické informatiky po informační systémy, zpracování přirozeného jazyka či grafický design.

Telefonní kontakt:+420 549 491 810

Vzdělávání

Vývoj digitálních her

Cílem předmětu je studentům představit oblast vývoje digitálních her a to jak po teoretické, tak praktické stránce. Na přednáškách budou vysvětlovány jednotlivé aspekty tvorby digitálních her: návrh herních mechanismů a jednotlivých úrovní, tvorba herní logiky, grafické a fyzikální prostředí, osvětlení, audio a další. Část přednášek bude přednesena odborníky s dlouholetými zkušenostmi s vývojem her.

Více informacií: http://www.fi.muni.cz/~xchmeli1/PV255/index.cgi

Advanced game design

This course intends to introduce advanced game design to the students. The course will cover all major aspects of game design such as advanced computer graphics, human computer interaction and game design issues. At the end of the course students will be able to: Demonstrate an understanding of the main mathematical concepts used in computer game design; Mathematically model all the components of an interactive computer game; Have a good understanding of the collision detection techniques that are used in computer games and apply them in practice; Design and implement an interactive computer game from scratch (i.e. not using a games engine).

Více informacií: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2016/PA199
Údaje jsou aktuální k datu: Zatím nepotvrzeno
Tento profil prozatím spravuje GameDev Area. Za správnost údajů neručíme.